Fra start til slut


1) Indledende møde
Mange vil gerne vide, hvad det koster f.eks. at få tegnet et hus. Spørgsmålet er forståeligt, og derfor er det altid en god ide at holde et indledende møde. Dette er uden beregning. På mødet er der en nærmere drøftelse af opgaven. Huse er forskellige og arbejdet med at tegne dem kan begrænses til at lave et idéoplæg, eller det kan omfatte flere udkast, et detailprojekt, indhentning af pristilbud, kontakt med myndigheder og bistand ved opførelsen. Mulighederne er mange, når det gælder omfanget af arkitektarbejdet.  Omfanget aftales med udgangspunkt i bygherrens ønsker. Efter det indledende møde aftaler vi arkitekthonorar, hvor det, af hensyn til økonomien, vil være ambitionen at begrænse tidsforbruget til det nødvendige.

2) Byggeprocessen        
Der ligger en stor arbejdsopgave i at gennemføre et byggeri. Overser man det, løber man tit ind i skuffelser.  Der må laves en klar aftale med håndværkerne. Her kommer man langt med en seriøs dialog om udførelsen, tidsplanen og betalingen. Vi kan tilbyde at forestå kontakten med håndværkerne helt eller delvist.

3) Godkendelse af byggeriet
For at sikre sig mod fejl og byggesjusk kan det vise sig at være økonomisk fordelagtigt at tilknytte os som uvildige fagpersoner i den afsluttende fase af byggeriet.  På den måde bliver byggeprojektet gennemgået fra A til Z inden betaling af det afsluttende beløb til håndværkere foregår.