Detailprojektering

 

Vi kan ved en omhyggelig projektering sikre både gode detailløsninger og en harmonisk helhed. Et gennemarbejdet tegningsmateriale med tilhørende beskrivelse giver samtidig bygherren et godt overblik og håndværkerne et fornuftigt arbejdsgrundlag. Den nødvendige detaljeringsgrad afhænger at byggeriets karakter og den valgte udførelsesform. Projekteringsarbejdets omfang fastlægges derfor efter aftale med bygherren i den enkelte sag.

 

til ydelser