Forhandling med myndigheder

 

Det er vigtigt at sikre sig en god dialog med myndighederne, hvad enten det drejer sig om lokalplan, fredningsbestemmelser, økonomisk tilskud eller fortolkning af bygningsreglementet. Det har vi positive erfaringer med at indgå i. Vi har forhandlet med kommunale og statslige såvel som kirkelige myndigheder. Bliver der behov for det, kan vi også udarbejde begrundede ansøgninger om dispensation eller økonomisk tilskud.

 

til ydelser